Oldtimer Bromfiets Club Efkesweg Deest                 

www: https://www.efkeswegdeest.nl

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyverklaring

OBC Efkesweg Deest gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt. In deze Privacyverklaring staat hoe wij omgaan met de persoonsgegevens. Efkesweg Deest houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zittende (rijdende ;-) leden hebben hun NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats en geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres) afgegeven en deze persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor intern gebruik.

Aspirant leden zullen dit op hun inschrijfformulier doen.

Indien na het doorlezen van deze Privacyverklaring er behoefte is ontstaan om contact met ons op te nemen, kan dit via bovenstaande contactgegevens via e-mailadres of via het contactformulier op de website.

Waar gebruiken wij Persoonsgegevens voor?

Efkesweg Deest gebruikt en bewaard persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Een volledige en correcte ledenadministratie
 • Verzenden en mededelingen en/of correspondentie
 • Toekennen van erelidmaatschap (gratis lid) bij bereiken van 80-jarige leeftijd (a.d.h.v. bij ons bekende geboortedatum)
 • Contributie betalingen
 • Deelnemersregistratie ten behoeve van de ritten.
 • Wanneer en daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld ten behoeve van onze boekhouding)

 

Welke persoonsgegevens bewaren wij?

 • Naam, Adres en Woonplaats (NAW)
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres

 

Bewaartermijn.

Efkesweg Deest bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Na opzegging van het lidmaatschap bewaren we persoonsgegevens twee jaar, daarna verwijderen we ze. Op verzoek worden gegevens direct verwijderd.

 

Op verzoek kunnen gegevens ook langer bewaard worden, wanneer iemand als invaller beschikbaar wil blijven.

 

 • Factuurgegevens bewaren we volgens de wettelijk gestelde termijnen.
 • Bij evenementen volgens de bewaartermijn, vastgesteld in de betreffende verwerkingsovereenkomst.

 

Beveiliging.

Efkesweg Deest beschermt de aan ons verstrekte persoonsgegevens en we hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Als er een vermoede is dat de aan ons verstrekte gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Rechte omtrent verstrekte persoonsgegevens.

Iedereen die aan ons zijn of haar gegevens heeft verstrekt, heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de betreffende persoonsgegevens.

Bij dergelijk verzoeken vragen wij om legitimatie ter voorkoming van fraude.

Gebruik van foto’s voor publiciteitsdoeleinden.

Tijdens onze ritten en evenementen zoals jubileum-activiteiten maken we graag foto’s die we voor publiciteitsdoeleinden op bijvoorbeeld op onze website https://www.efkeswegdeest.nl of Facebook / YouTube plaatsen. We letten daarbij zorgvuldig op het onherkenbaar in beeld brengen van aanwezigen die daar geen toestemming voor hebben gegeven.

Mochten we nu toch foto’s maken, waarbij er iemand ongewenst herkenbaar in beeld is gebracht, zullen wij deze op verzoek direct verwijderen.

Klachten.

Klachten over het gebruik van verstrekte persoonsgegevens kunnen bij het bestuur van

Oldtimer Bromfiets Club Efkesweg Deest worden gemeld.

Bovendien bestaat er daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.