Efkes Weg Deest
© pk en efkes weg    mocht u om wat voor reden problemen hebben met de inhoud van deze site, meld het dan aan ons.
De club voor brommer liefhebbers uit Maas en Waal

Foto’s

Jaarvergadering Vrijdagavond 25 januari 2019 met na de pauze de gastsprekers de heren

Hans de Vaan en Wil Hofman van Radio Model Vlieg Club Cumulus (clubgebouw en vliegveld

Zellerstraat 3, Winssen). De heren spraken enthousiast over hun hobby, over de vliegclub

Cumulus, de veiligheidsaspecten, de techniek en vele andere zaken die ze lieten zien aan

de hand van enkele modellen die ze bij zich hadden. Daarna konden we nog met een zender

in de hand en aangesloten op laptop en beamer, een poging wagen om “virtueel” te vliegen

middels Flight Simulator Training.  Nogmaals bedankt voor u presentatie!